Obchodní podmínky

1. ÚVOD
Cestovní agentura SKYTON – Ondřej Skotnica, IČO 08605114 se sídlem KULTURNÍ 1757, Rožnov pod Radhoštěm podniká na základě živnostenského oprávnění (dále jen CA SKYTON) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má podepsány smlouvy o obchodním zastoupení. Tyto CK jsou pojištěny pro případ úpadku ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webových stránkách CA SKYTON je aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadateli zájezdů. Cestovní agentura SKYTON je cenovým příjemcem. Údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době aktualizace ze strany CK. CA SKYTON nezodpovídá za jejich případné následné změny a za správnost těchto údajů. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné Smlouvě o zájezdu.

2. OBJEDNÁVKY A REZERVACE
Zájezd rezervujte pomocí rezervačního formuláře, který naleznete u každého zájezdu na našich webových stránkách. Odesláním tohoto formuláře realizujete nezávaznou poptávku. Po odeslání budete kontaktováni pracovníkem cestovní agentury, který Vám poskytne informace o aktuální dostupnosti zájezdu a vyřídí potřebné formality. Objednávky zaslané přes víkend není vždy možné okamžitě realizovat z důvodu otevírací doby CK.
V případě, že je poptávaná kapacita volná a souhlasíte s cenovou kalkulací, domluvíme se na uzavření Smlouvy o zájezdu. Můžeme ji sjednat online, zaslat poštou nebo ji podepsat osobně na pobočce v Přerově. CA jako zprostředkovatel dostane od partnerské CK nezávaznou rezervaci, po její potvrzení je nutné sepsat smlouvu a uhradit zálohu. Zájezdy prodáváme za stejné ceny jako pořádající CK, včetně uplatnění věrnostních karet klientů CK.

3. PLATBA
Zálohu a doplatek je možno provést převodem či vložením peněz na účet CA SKYTON, případně osobně v pobočce CA SKYTON v Přerově. CA nezodpovídá za následky způsobené pozdním provedením platby ze strany zákazníka (ze strany CK může tímto dojít ke stornování rezervace či zájezdu). Rezervace se stává závaznou v až okamžiku podepsání smlouvy a zaplacení zálohy na účet pořadatelské CK.
U zájezdů typu LAST MINUTE s odjezdem na druhý den, se z důvodu krátkosti času platba uskutečňuje okamžitě a to: vložením peněz přímo na účet CA ve FIO BANCE, osobně na pobočce CA či bankovním převodem v rámci FIO BANKY. Platba kartou není možná.

4. CESTOVNÍ DOKLADY – POKYNY K ODJEZDU
Pokyny k odjezdu, které obsahují cestovní doklady (vouchery,letenky,ubytovací poukazy a kartičky pojištění) dostává zákazník v době 5-7 dní před nástupem na zájezd. Vždy záleží na podmínkách konkrétní CK, systém není jednotný. Nejčastěji se využívá elektronické odbavení, kdy klient obdrží všechny potřebné dokumenty do souboru ve formátu PDF na vlastní email. Lze se také domluvit na vytištění odbavení v CA nebo na zaslání poštou na adresu bydliště.
Podmínkou pro zaslání pokynů je úplné uhrazení zájezdu. Zaslání pokynů v době delší než 7 dní před nástupem je možné zajistit pouze ze závažných důvodů.
Za své cestovní doklady si zodpovídá zákazník sám. V CA se snažíme klientům pomáhat a doporučujeme sledovat aktuální situaci pro vstup do dané země na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR : https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

5. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
Klient může odstoupit od Smlouvy o zájezdu kdykoliv bez udání úvodu. V tomto případě účtuje partnerská CK storno poplatky v souladu se všeobecnými podmínkami bez ohledu na důvod zrušení dovolené. Kvůli tomu doporučujeme, aby naši klienti měli při zájezdu zakoupené pojištění storna, které pak tyto poplatky kryje v návaznosti na důvod storna. Pozor ovšem na situace, které se do pojištění nespadají. Na příklad, že zaměstnavatel neposkytne klientovi na daný termín dovolenou.
Stornování musí být realizováno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na emailovou adresu CA: info@skyton.cz . CA za storno zájezdu neúčtuje žádné další poplatky. Pomůžeme Vám případně s nahlášením události na pojišťovnu.

6. REKLAMACE
CA SKYTON nezodpovídá za kvalitu služeb pořádající CK. Nemůžeme reklamace řešit jejich jménem a určovat výši kompenzace. Snažíme se však problémům předcházet a nabízet takové CK, kterým důvěřujeme. V případě problému doporučujeme závady řešit už na místě. Čas hraje velkou roli při řešení problémů. Z praxe víme, že CK mají v destinacích schopné delegáty a mnoho problémů jsou schopni zvládnout během Vašeho pobytu. Řešení problému s odstupem času ztěžuje průkaznost i objektivitu posouzení a tím možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající CK bez zbytečného odkladu. Na její vyřízení má cestovní kancelář 30 kalendářních dnů. Pokud reklamaci zamítne, můžete nárok na slevu uplatnit u soudu nebo spor řešit mimosoudní cestou. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz a informace o podmínkách řešení sporu pro zákazníky, kteří zakoupili zájezd online, můžete nalézt na http://ec.europa.eu/odr .

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje klientů CA SKYTON jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme pouze údaje nutné k vyřízení jejich objednávky. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky, resp. smlouvy uděluje CA SKYTON souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů Údaje poskytnuté klientem slouží pouze pro potřeby CA SKYTON, nejsou poskytovány pro potřeby třetích stran. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou, a jsou bezpečně uchovány.
V budoucnu mohou být využity k činnostem CA za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem a k činnostem za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb CA. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat tak že bude kontaktovat CA dle aktuálních kontaktních údajů uvedených na těchto stránkách.

8. DÁRKOVÉ POUKAZY, BENEFIČNÍ POUKAZY, BENEFITY a FOND FKSP
Dárkový poukaz může jeho držitel uplatnit při nákupu jakéhokoliv zájezdu nabízeného CA SKYTON. Doba platnosti poukazu a podmínky uplatnění jsou uvedeny na každém poukazu. Hodnotu a počet si určuje objednatel prostřednictvím objednávky. Hodnotu jednotlivého poukazu je třeba uplatnit jednorázově v plné výši. Na objednané dárkové poukazy bude vystaven doklad o zaplacení. Platný poukaz je opatřen razítkem a podpisem pracovníka CA SKYTON. Při úhradě dárkovým poukazem je nutné předat prodejci jeho originál či zaslat kopii e-mailem. Poté dojde k ověření platnosti poukazu. Ztrátu či odcizení poukazu nechť jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí CA SKYTON. Storno dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně nebo e-mailem. V případě stornování poukazu bude plátci do 7 dnů od obdržení písemného storna vrácena uhrazená částka ponížená o storno poplatek ve výši 10 % příslušné celkové hodnoty dárkového poukazu.
Klienti mají také možnost při koupi zájezdu CK BON TON využít benefiční poukázky a dárkové šeky vydané společností Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo a Benefity Plus a Benefity v maximální výši 30 % hodnoty zájezdu. Pokud chce klient využít dané poukázky, musí tuto skutečnost sdělit již při objednávce zájezdu.
Domluvit lze také čerpání prostředků z fondů FSKP na úhradu Vaší dovolené. Je nutné skutečnost sdělit dopředu. CA pak na základě podkladů vystaví fakturu do jednoho, max dvou pracovních dnů. Při podpisu smlouvy bývá partnerskými CK požadovaná záloha. Je tedy nutné brát na vědomí, že faktura se splatností např. měsíc není možná vystavit pro tuto úhradu.